20 PAŹDZIERNIKA 2023

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji "SKI POOL PZN"

Likwidator Fundacji "SKI POOL PZN" z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieszczańskiej 18/3 informuje, że w dniu 28 mareca 2023 roku Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji "SKI POOL PZN".

Źródło: PZN