29 WRZEŚNIA 2023

Nowy Regulamin Licencyjny PZN

Polski Związek Narciarski wprowadza nowy Regulamin Licencyjny PZN oraz nowe wzory załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu PZN nr U/13/Z/12/23 na posiedzeniu dnia 12.07.2023 oraz finalną wersję po ostatecznych poprawkach uchwałą Prezydium PZN nr U/11/P/15/23 na posiedzeniu dnia 21.08.2023r.

Pełna treść Regulaminu oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej PZN: http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/

UWAGA: Nowy Regulamin Licencyjny przyjęty przez Zarząd wchodzi w pełnym brzmieniu w życie od przyszłego sezonu tj. 2024/25 !!! W tym sezonie tj. 2023/24 obowiązek bezwzględny weryfikacji uprawnień i składania nowych wniosków  na nowym WZORZE i zgodnie z wymogami Nowego Regulaminu dotyczy TYLKO i WYŁĄCZNIE INSTRUKTORÓW SPORTU i innych uprawnień instruktorskich, które skutkowały posiadaniem LICENCJI INSTRUKTORA PZN lub do niej uprawniały, a zostały nadane przed 30 czerwca 2023 roku. 

Kwalifikacje trenerskie będą podlegały takiej weryfikacji od następnego sezonu tj. 2024/25.
 

Źródło: PZN