16 PAŹDZIERNIKA 2023

Badanie dotyczące negatywnych doświadczeń w sporcie

Nasz Związek bierze udział w projekcie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym. 

Głównym celem badania jest oszacowanie skali negatywnych doświadczeń w polskim sporcie wyczynowym. Zgromadzona wiedza, która zostanie zaprezentowana w raporcie z badania, posłuży do zaproponowania działań, które przeciwdziałać będą negatywnym zjawiskom w sporcie, także z poziomu związków sportowych.

Zapraszamy pełnoletnie zawodniczki i zawodników uprawiających sport wyczynowy i zarejestrowane w naszym związku do wypełnienia ankiety online: OTWÓRZ TUTAJ

Badanie jest anonimowe. Jego wyniki zapisują się na serwerze firmy PBS sp. z o.o. Wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych i zaprezentowane w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o badaniu uzyskają Państwo:

  • pod adresem: https://pbs.pl/badanie-dla-BRPO, 
  • pisząc na adres e-mail: badanie_brpo@survey.pbs.pl,
  • telefonicznie pod numerem: 505 762 555 (infolinia projektowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00).

Źródło: PZN